Fons heijnsbroek MfWYCcg5qCo unsplash
woensdag 10 mei 2023

conferentie cool wonen: hittestress in en rondom woningen

Graag nodigen wij u uit om op 10 mei naar Arnhem te komen naar onze de conferentie Cool Wonen: 'Hittestress in en rondom woningen'. Een inspirerende bijeenkomst waar we vanuit verschillende perspectieven hittestress gaan belichten en samen invulling geven aan de maatschappelijke opgaven. Want wat zijn de consequenties van hittestress eigenlijk? En wat kan je eraan doen? Hoe kunnen we dit onderzoeken en hoe kijkt de wetenschap hiernaar?

Programma 
9:30 - 10:30 Plenair
Dagvoorzitter Frank Croes van de HAN neemt u mee in het programma en gaat via een forum discussie in gesprek met:
Mirjam Sterk (Gedeputeerde Provincie Utrecht)
Martijn Pijnenburg (wethouder Gemeente Harderwijk)
Frits Schultheiss (HAN)
Gerrolt Ooijman (Wonion) 

10:45 - 11:00 Koffiepauze, verplaatsen naar deelsessies

11:00 - 11:40 RONDE 1 & 2 bieden we deze sessies aan:
Sessie 1: Bouwen aan het netwerk
Netwerk van partijen als basis voor samenwerking in de aanpak van hitte. Hoe kom je tot samenwerking en hoe leg je dat vast (o.a. rol van prestatieafspraken gemeente/corporatie).
Sessie 2: Duurzaamheidsmonitoring samenhang woning en omgeving
Methodiek voor monitoring en sturing duurzame inrichting gebouw en gebied.
Sessie 3: Hittestress en gezondheid
De rol van hittestress op gezondheid en de omgang zorgdienstverleners met hittestress.
Sessie 4: Duurzame innovaties in de gebouwde omgeving
Hoe realiseer je duurzame innovaties in de gebouwde omgeving en verbind je kennispartners (innovatie, inspiratie, arbeidsmarkt en integrale planvorming, 
Sessie 5: Hittegevoeligheid woningen
Hittegevoeligheid van woningen in kaart. Wat zijn de beschikbare methoden.
Sessie 6: Pilotprojecten hitte in en om de woning
Ervaring delen over het projecten prettig groen wonen en hitte in huurwoningen.

11:40 - 11:50 wisseltijd naar tweede deelsessie
11:50 - 12:30 RONDE 2 deelsessie naar keuze 
12:30 - 13:30 Lunch optioneel (graag opgeven via aanmelding)

Online sessies Groene Huisvesters van 10:00 tot 11:30
De Groene Huisvesters presenteert digitaal de volgende sessies:
10:00 de resultaten van de mini-enquête onder alle woningcorporaties naar isolatie en hitte en de vervolgstappen - Klimaatverbond Nederland
10:30 kennis van de pilot van de Provincie Gelderland en delen zonwering en ventilatie - Talis en Wonion
11:00 Hittegroep licht de Toolbox Hitte- Groene Huisvesters 


Dit is zeker een interessante conferentie voor bestuurders en beleidsadviseurs van: 
gemeenten, woningcoöperaties, bedrijven en uiteraard onze toekomstige inwoners: de studenten van de HAN.

WAT

Conferentie Cool wonen:
Hittestress in en rondom woningen

WANNEER

Woensdag 10 mei 2023
online: 10:00 tot 11:30 uur
conferentie: 9:30 tot 13:30 uur

WAAR

HAN
Ruitenberglaan 2
6826 CC Arnhem

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer