Cursus omgaan met klimaatverandering
Aanpassen aan extreem natte, droge en warme periodes

Het klimaat verandert merkbaar. Maar hoeveel verandert er en wanneer? Hoe anticipeert de overheid met het beleid en welke slimme tools, concepten en maatregelen zijn klaar om geïmplementeerd te worden? En dan is er nog de uitdaging om verbindingen te leggen met andere maatschappelijke opgaven.

In deze cursus leer je de nieuwste stand van zaken van klimaatdreigingen zoals meer heftige buien, versnelde zeespiegelstijging, extreme droogte en hitte. Je krijgt objectieve informatie waarop je je beleid kunt baseren en waarmee je je rekenmodellen kunt voeden.

Beleidsmakers nemen je vervolgens mee in het klimaatbeleid: van landelijke tot lokale schaal.  We tonen voorbeelden van goed klimaatbeleid en oplossingen om klimaatverandering op te vangen. Tijdens de cursus is er volop ruimte om vragen te stellen over je eigen casus of gebied.

Succesvol aan de slag met klimaatadaptatie
Na het volgen van deze cursus:
Ben je volledig op de hoogte van de watergerelateerde fysieke dreigingen als gevolg van klimaatverandering.
Ken je de omvang van deze dreigingen, de tijdschalen waarop ze optreden en de onzekerheden daarin.
Begrijp je het beleid op het gebied van klimaatadaptatie, van landelijke tot lokale schaal inclusief de verbinding met andere transities.Ken je nieuwe oplossingen en concepten voor klimaatadaptatie. 

WAT

Cursus omgaan met klimaatverandering

WANNEER 

10, 17 november en 2 december 2021

VOOR WIE

Medewerkers van ministeries, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en adviesbureaus.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer