webinar: De ondergrond als waterbuffer voor droge periodes

De ondergrond als waterbuffer voor droge periodes: Welke kansen liggen er in Noord-Holland?

De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en robuuste zoetwatervoorziening in kustgebieden voor de toekomst. In het COASTAR-consortium werken we aan oplossingen om overtollig water in tijden van overschotten niet af te voeren, maar te bergen in de ondergrond totdat er in tijden van droogte vraag naar is. Zo zorgen we dat we zuinig zijn op het beschikbare water. 
 
Oplossingen als brakwaterwinning en ondergrondse opslag van zoetwater worden hierbij ingezet. De kansrijkheid van deze oplossingen hangt natuurlijk af van de lokale eigenschappen van de ondergrond, maar ook van andere factoren. Zowel van effecten op de omgeving, zoals reductie van verzilting en wateroverlast of bodemdaling, als ook van minder technische aspecten zoals de gevraagde vorm van samenwerking, vigerend beleid en natuurlijk de kosten. Alle factoren bij elkaar bepalen het mogelijk succes van oplossingen.
 
Samen met partijen uit uw regio, Provincie, PWN en de waterschappen, brengen we dit jaar de kansen die de ondergrond in Noord-Holland biedt in beeld. Nu hebben we een eerste scan op de kansrijke gebieden gemaakt. In deze sessie zoomen we graag met u in op de kansrijke gebieden: Herkent u de mogelijkheden? Welke kansen ziet u nog meer? Waar liggen de uitdagingen?
 
Met uw gebiedskennis willen we de eerste scan toetsen om te komen tot een gemeenschappelijke beeld van de kansen en de uitdagingen die de ondergrond in Noord-Holland biedt op weg naar een duurzame zoetwatervoorziening!

Wil jij deelnemen aan het webinar? Meld je dan aan via de onderstaande button:

WAT

Webinar

WANNEER & WAAR

Donderdag 28 oktober van
10.00 – 11.30 uur.

VOOR WIE

Voor professionals op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie en Waterketen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer