droogte event
24 september 2020

Op 24 september organiseert de Unie van Waterschappen een online Droogte-event. We kijken vooruit naar oplossingen om Nederland weerbaarder te maken tegen de droogte. De dag is bedoeld voor bestuurders van waterschappen en voor samenwerkingspartners van Rijk, gemeentes, provincies en drinkwaterbedrijven.

Wanneer
Donderdag 24 september 2020
13:00 tot 14:30 uur

Waar
Online, via Zoom.

Programma
12:30 - 13:00 uur
Digitale inloop + instructies
13:00 uur
Opening Rogier van de Sande
13:10 uur
Paneldiscussies met Jeroen Haan, Tanja Klip, Kees Jan de Vet en Michèle Blom en Dirk-Siert Schoonman en reportages uit het veld.
14:10 uur
Video-boodschap Cora van Nieuwenhuizen
14:30 uur
Afsluiting Rogier van de Sande

Voor wie
De dag is bedoeld voor bestuurders van waterschappen en voor het brede netwerk van samenwerkingspartners van onder meer het Rijk, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven.

Aanleiding
Beken die droog vielen, beregeningsverboden, zeldzame vissoorten die moeten worden gered en negatieve zwemadviezen vanwege een verslechterende waterkwaliteit waren aan de orde van de dag deze zomer. Extreem droge zomers maken dat de zorg voor voldoende water van een goede kwaliteit steeds vaker onder druk staat. Voldoende zoet water is geen vanzelfsprekendheid meer in onze delta. Het beschikbare water beter opslaan en het vervolgens verdelen is dé grote uitdaging waar de waterschappen en hun partners de komende jaren voor staan. 

Tijdens het online droogte-event van de Unie van Waterschappen bespreken we dit thema met studiogasten Kees-Jan de Vet (dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta), Tanja Klip (dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe), Jeroen Haan (dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Michèle Blom (directeur-generaal van Rijkswaterstaat). Ook komen verschillende andere vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, stad, drinkwatersector en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan het woord. Deelnemers kunnen daarnaast interactief deelnemen door vragen aan de studiogasten te stellen. 

Doel
Het doel van de bijeenkomst is het vooruitkijken naar de oplossingen om Nederland weerbaarder te maken tegen de droogte. Het online droogte-event is het online alternatief voor de eerder vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelaste Waterschapsdag en Steenwegsessie Droogte.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer