Emissie Symposium Water
6 oktober 2020

Op 6 oktober 2020 zal het eerste online Emissie Symposium Water plaatsvinden, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, ministerie van IenW en Deltares.

Tijdens het symposium wordt traditiegetrouw een overzicht gegeven van de laatste ontwikkelingen en recente projecten met betrekking tot emissies naar het oppervlaktewater. We zullen het onder andere hebben over emissies van PFAS, de greep op gevaarlijke stoffen en Waterkwaliteit en klimaat; van perceel tot zee.

Het online symposium bestaat uit twee blokken van één uur, met twee onderwerpen per blok. Tussen de twee blokken is een korte pauze.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer