woensdag 1 februari 2023

Groendag Vonk '30-'35 event 'BLIK OP DE TOEKOMST'

Het thema van deze dag; 2030-2035 event. Vonk wil samen met het bedrijfsleven en de overheid op dit evenement stilstaan bij actuele vraagstukken. Met elkaar kunnen we een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Het programma zal net als voorgaande jaren bestaan uit verschillende workshops/lezingen, een beursvloer en een netwerkborrel!

WAT

Groendag Vonk '30-'35 event, 
Blik op de toekomst

WANNEER

Woensdag 1 februari 2023 

WAAR

Tocat Culinair
Middenweg 5
1607 MS Hem

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer