Hitte in de zomer is warmte
voor de winter, hoe dan?

De zomers worden warmer en daar hebben we soms best last van. Hittestress, een fenomeen dat steeds meer aandacht vraagt. Maar waar zijn de koele plekken te vinden in de zomer? Of hoe kunnen we koele plekken creëren? De hitteknelpuntenkaart geeft hier inzicht in en helpt bij het inrichten van een aangename openbare ruimte. Simon Bos van Syntraal laat zien hoe een hitteknelpuntenkaart je daarbij kan helpen. 

Zomerse warmte zorgt ook voor warm water. En dat biedt een heel ander perspectief! Want deze warmte kunnen we winnen, tijdelijk opslaan en in de winter benutten voor onze woningen. De provincie Noord Holland heeft als eerste provincie van Nederland de complete potentie van warmte uit al het Noord-Hollandse water in beeld gebracht. Afvalwater, oppervlaktewater, drinkwater, rioolwater; de warmte uit deze bronnen is genoeg om alle woningen in Noord Holland duurzaam te verwarmen.  Peter Korbee van de provincie laat zien waar deze warmte zicht bevindt en wat je er mee kunt. 

WAT

Digitale netwerkbijeenkomst Hittestress en omgevingswarmte 

WANNEER & WAAR

Donderdag 10 juni van
11.00 - 12.00 uur.

VOOR WIE

Voor professionals op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie en Waterketen

PROGRAMMA

  • 10.55 uu Inloop
  • 11.00 uur Opening door Klimaatambassadeur Jan Wijn
  • 11.05 uur Hitteknelpunten zorgen voor een aangenaam leven, door Simon Bos
  • 11.30 uur Zomerse warmte voor de winter, door Peter Korbee
  • 11.55 uur Afsluiten en vooruitblik
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer