Hoe benutten we erfgoed voor de wateropgave? 

Het is tijd om opnieuw te kijken naar de verhouding van het landschap en de wateropgave. De afgelopen jaren zijn we deze verbinding kwijtgeraakt en is er vooral ingezet op technische oplossingen. Mede door de gevolgen van klimaatverandering moeten we ons anders gaan verhouden tot onze leefomgeving om, onder andere, wateroverlast en droogte tegen te gaan. De komende decennia zijn ingrepen in het hele land nodig om gebieden te behouden en klimaatadaptief te maken. Daarbij zijn er grenzen aan de techniek en zullen we ons meer moeten richten op het herstellen van de balans tussen onze gebouwde omgeving, het landschap en de bodem. Hoe herstellen we die verbinding de komende tijd? Hoe kunnen we daarin de kansen van erfgoed benutten?

Op dinsdag 8 maart organiseert de Erfgoed Deal in samenwerking met de ErfgoedAcademie een webinar over de verbinding tussen erfgoed(behoud) en wateropgaven en de noodzaak van een integrale benadering. Hoe kan erfgoed een drager/basis vormen voor de actuele of toekomstige wateropgave? Welke keuzes kun je maken en wat is daarvoor nodig? Het belang van samenwerking en verbinding van disciplines en draagvlak komt aan bod en prikkelende stellingen zorgen voor verdieping en gesprek. 

WAT

Webinar over de verbinding tussen ergoed(behoud) en wateropgaven en de noodzaak van een integrale benadering.

WANNEER

Dinsdag 8 maart van 15.30 tot 17.00 uur.  

VOOR WIE

Voor professionals in de ruimtelijke ordening, beleidmakers bij gemeenten en provincies, terrein beherende organisaties, waterschappen en de brede erfgoedwereld en betrokkenen/geïnteresseerden. 

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer