terugblik
Hoe betalen we klimaatadaptatie?

Op donderdag 31 maart vond er weer een online bijeenkomst plaats. In dit webinar belichtte Anne-Marie Bor en Iris Hertog (NextGreen) de vraag ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’ vanuit het perspectief van gemeenten, financiële instellingen en vastgoedeigenaren. 

Nederland klimaatbestendig maken: dat vraagt om investeringen in huizen, tuinen, bedrijfsgebouwen, straten en pleinen. Groene daken, wadi’s en aanpassingen aan de riolering kosten geld. Daarnaast leveren (groene) maatregelen voor klimaatadaptatie ook maatschappelijke baten op voor leefbaarheid, gezondheid, en natuur. 

Heb je de bijeenkomst gemist? Kijk het dan hieronder terug.

Laptop
Klimaatadaptatie
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer