workshop indirecte lozingen

Na een succesvolle workshop over indirecte lozingen in november vorig jaar, komt er een vervolgworkshop. Er is vanuit de inbreng een voorstel opgesteld en ingediend bij het bestuurlijk overleg Samenwerking Waterketen Noorderkwartier. Bij dit bestuurlijk overleg zijn ook Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord, IJmond en Noordzeekanaalgebied aangeschoven. Alle partijen hebben ingestemd met de aanpak, waarna het projectteam aan de slag is gegaan.

Er wordt nu een volgende workshop georganiseerd op donderdagmiddag 12 mei van 12.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur in bezoekerscentrum De Hoep in Castricum. Hiervoor zijn diverse gemeenten, de omgevingsdiensten, RWS, PWN, Provincie Noord-Holland en diverse collega's van HHNK uitgenodigd. In deze workshop worden de voorlopige resultaten van de vijf deelprojecten gedeeld en is aanvullende inbreng weer welkom. De bijeenkomst start met een lunch van 12.00-13.00 uur waarna we samen aan de slag gaan.

WAT

Vervolgworkshop indirecte lozingen 

WANNEER & WAAR

donderdag 12 mei van
12.00 - 17.00 uur

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer