Water Congres

Intelligent waterbeheer: digitalisering in de praktijk

Op 22 november organiseert ICT Group het jaarlijkse Water Congres. Dit keer op locatie bij Green Village in Nieuwegein. Dit jaar pakken we door op het thema Intelligent Waterbeheer en richten we ons op concrete voorbeelden uit de praktijk. 

Samen met onze partners en opdrachtgevers presenteren we diverse digitaliseringsinitiatieven uit het werkveld. Het congres richt zich daarmee expliciet op de implementatie van intelligent waterbeheer in de praktijk.

Inmiddels zijn we druk met de voorbereiding en de samenstelling van het programma bezig. Het ziet er veelbelovend uit. Hier enkele voorbeelden van presentaties die verzorgd zullen worden:- Siemens - WSBD: De wijze waarop Proces Automatisering en Informatisering in de volle breedte samenkomen bij Waterschap Brabantse Delta (WSBD)- ABB: “Achieving better performance with less energy consumption” – De toepassing van intelligentie oplossingen voor een afvalwaterzuivering in Zweden (Engelse presentatie)- Nelen & Schuurmans: “LOGiC Texel” -  Het LOGiC Texel systeem optimaliseert het energieverbruik van de rioolgemalen, zuivering en de poldergemalen op basis van energieopbrengst en slimme inzet van een batterij. -ICT Group – HHNK: De toepassing van Internet of Things voor het beheer van het watersysteem en waterveiligheid bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).- RHDHV -WSRL: Door de gehele afvalwaterketen slim aan te sturen (aanvoer, zuivering, slibverwerking) kunnen aanzienlijke verbeteringen gehaald worden. Dit wordt toegelicht aan de hand van de pilot bij Waterschap Rivierenland (WSRL).Het definitieve programma en de samenvattingen van de presentaties, inclusief de key note en de paneldiscussie met deskundigen uit het veld, zullen spoedig volgen, maar dan heeft u alvast een idee van de invulling.

Meld u aan
Kortom; het belooft weer een interessant congres te worden, dat u niet mag missen. Zet 22 november vast in uw agenda en meld u direct aan via onderstaande knop. Mocht het voor uw collega’s interessant zijn, schroom niet deze aankondiging door te sturen! Meer informatie volgt binnenkort.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer