Droog hè? Zullen we het eens hebben over wateroverlast?!

Kennisdag 'Last van wateroverlast'

De bestrijding van droogte heeft - in het licht van klimaatverandering - hoge prioriteit. Maar ook het verminderen van wateroverlast en het realiseren van een regenbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het aanpakken van het probleem wordt steeds nijpender. Het probleem raakt zowel overheden, bedrijven als particulieren. STOWA en Stichting RIONED beantwoorden de kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor toekomstige oplossingen. Kom op 13 oktober naar de kennisdag 'Last van Wateroverlast' voor de antwoorden! 
Tijdens de kennisdag delen we de opbrengsten van STOWA/RIONED-projecten rondom het onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de integrale-risicoanalyse wateroverlast, of wateroverlast voorspellen via Big Data. Ook gaan we deze dag met elkaar in gesprek over wat we nog moeten weten (kennisleemten) om goed aan de slag te kunnen, en over het verdere verloop van lopende onderzoeken. Gedurende de dag, en zeker tijdens de lunch en de afsluitende borrel, is er volop gelegenheid om te netwerken.

Ik kijk uit naar je komst!

Roel Bronda, voorzitter Commissie Wateroverlast STOWA

WAT

Kennisdag 'Last van wateroverlast'

WANNEER

Donderdag 13 oktober 2022
van 10.00 - 16.00 uur.

WAAR

De Observant
Stadhuisplein 7,
3811 LM Amersfoort

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer