Kennissessie Risicogestuurd
Beheer-uitwisseling ervaringen 

In de deelregio’s van de regio Noorderkwartier wordt op verschillende manieren gewerkt aan de introductie en verdere uitwerking van risicogestuurd beheer van de waterketen. Op vrijdag 16 april wordt een kennissessie georganiseerd voor de rioolbeheerders van de regio Noorderkwartier. Deze is gericht op de kennisdeling en uitwisseling van ervaringen vanuit de eigen regio. Deze sessie wordt de eerste in een serie, waarin we het komend jaar de inhoudelijke samenwerking binnen de regio Noorderkwartier vorm willen geven. 

De aftrap wordt gegeven door de regio Alkmaar. In 2016 is het bestuurlijk besluit genomen risicogestuurd beheer te introduceren, dit om de noodzakelijke besparingen op de uitgaven in de waterketen te bereiken. 

WAT

Een kennissessie.

WANNEER & WAAR

Vrijdag 16 april 2021 van
10:00 – 12:00 uur.

VOOR WIE

Voor de rioolbeheerders van de regio Noorderkwartier.

PROGRAMMA

  • Opening en welkom door:
    Jan Thuis Dijkstra
  • Risicogestuurd Beheer in de regio door: Jan Hartemink

  • Discussie en vragen:
    iedereen
  • Afronding en vervolgafspraken

 Meld je aan voor deze digitale kennissessie. Stuur je aanmelding uiterlijk voor 14 april.
Je ontvangt een uitnodiging per e-mail, tezamen met een TEAMS-link. 

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer