KIS Masterclass: Klimaat,
droogte en stad

De laatste jaren is het in Nederland steeds droger geworden. Iedereen krijgt direct of indirect met de consequenties hiervan te maken: denk aan verzakkingen van huizen en dijken, zoetwatertekorten, en toenemende schade aan de natuur met ook weer alle gevolgen van dien. Wat is er precies aan de hand, hoe raakt het onze bebouwde omgeving en wat doet IenW – en kan IenW nog meer doen – om de droogteproblematiek te lijf te gaan?

Twee experts Nico Wanders en Frans van de Ven leiden en wijden ons in.
Aansluitend is er tijd voor vragen en discussie. Tijdens de masterclass zal Niko Wanders vooral ingaan op de hydrologische achtergronden van droogte en de gevolgen hiervan in Nederland en Frans zal vooral ingaan op de impact van droogte op stedelijk gebied.

WAT

Masterclass

WANNEER & WAAR

Donderdag 10 juni van
15.00 – 16.30 uur.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer