Klimaat en Watervraag Stedelijk gebied
19 november 2020

Wat betekent het veranderende klimaat en de realisering van klimaatadaptatiemaatregelen voor de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied? Die vraag wordt beantwoord op een online informatiebijeenkomst op donderdagmiddag 19 november 2020.

Wanneer
Donderdag 19 november
van 14.00 - 16.00 uur

Waar
Online

Voor wie
Geïnteresseerde professionals in het klimaatadaptatiedomein bij gemeenten, waterschappen, provincies, kennisinstellingen, adviesbureaus en bedrijven.

Meer informatie
DPRA laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied nu, in 2050 en in 2085 onder invloed van klimaatverandering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een zestal landschapstypologieën die samen een groot deel van de variatie in ondergrond van Nederland dekken. En voor het stedelijk gebied worden drie inrichtingsvarianten beschouwd - van suburbaan (met veel groen) tot hoogstedelijk (bijna volledig verhard). Ook wordt onderzocht wat de invloed is van klimaatadaptatiemaatregelen - zoals meer groen, meer waterdoorlatende verharding, meer oppervlaktewater en invoering van grondwaterpeilbeheer.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer