Daria nepriakhina LZkbXfzJK4M unsplash
woensdag 17 mei 2023

Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving

Op 23 maart jl. is de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving gepubliceerd. Met de landelijke maatlat geeft het Rijk voor nieuwbouw aan wat we onder groen en klimaatadaptief bouwen en inrichten verstaan. Hierbij is verder gebouwd op de vele goede voorbeelden en uitwerkingen die er op regionaal en lokaal niveau al zijn. Op 19 april jl. hebben bestuurders van de decentrale overheden (VNG, IPO en UvW) het commitment uitgesproken de maatlat al zoveel mogelijk in projecten toe te passen. 


Inhoud van het webinar

Om alle partijen op weg te helpen met de toepassing van de maatlat organiseert het Rijk een webinar om de meest prangende vragen te beantwoorden. Denk hierbij aan vragen zoals: Hoe kan ik de maatlat nu al toepassen? Wat betekent dit concreet voor de uitvoering? Hoe “hard” wordt de maatlat? En kun je de maatlat ook toepassen bij het bestaande gebouwd gebied? Om al deze en andere vragen te beantwoorden, nodigen we iedereen die geïnteresseerd is in de maatlat uit. Tijdens het webinar wordt de maatlat uitgebreid toegelicht en laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe de maatlat in de praktijk kan worden toegepast. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen en voorbeelden te delen. 

Praktische informatie

Het webinar vindt plaats op woensdag 17 mei van 12.30 tot 14.00 uur (anderhalf uur). U kunt zich via de onderstaande button aanmelden. Zet deze datum alvast in uw agenda! In de week van 8 mei ontvangt u meer informatie over het programma. Een opname van de webinar zal na 17 mei 1 maand terug te kijken zijn.

Belangrijke vragen

Heeft u nu al belangrijke vragen over de maatlat die u beantwoordt wilt krijgen in de webinar? Deel deze vragen in de chatbox van de webinar, door u aan te melden via bovenstaande link krijgt u toegang tot de chatbox. Deze vragen worden meegenomen bij de voorbereiding van de webinar.

WAT

Webinar maatlat groene
klimaatadaptieve gebouwde omgeving

WANNEER

Woensdag 17 mei 2023
12:30-14:00 uur

WAAR

Online webinar

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer