Meer grip op het functioneren van jouw stedelijk watersysteem

Is jouw grip op het functioneren van het stedelijk watersysteem goed genoeg? Een goed inzicht is cruciaal, zeker gezien de klimaateffecten die op ons afkomen!

De gemeente Utrecht bereidt zich voor op klimaatverandering. Hoe gaan zij om met extreme neerslag? Hoe zorgen zij voor betrouwbare resultaten, waarop de gemeente goede toekomstgerichte maatregelen baseert? En hoe organiseren ze het databeheer en de kennisborging in de gemeentelijke organisatie? Rutger van Hogezand, teamleider Water, Riolering en Gemalen van gemeente Utrecht, deelt graag zijn ervaringen.

Actuele uitdagingen, innovaties en meer grip
De wereld van het hydraulische modelleren ontwikkelt volop. Stichting Rioned heeft door middel van het Systeemoverzicht Stedelijk Water nieuwe richtlijnen voorgesteld, die een verbreding zijn van het huidige BRP. Met de toenemende rekenkracht van computers maken steeds completere en betrouwbaardere modellen, van de interactie tussen de riolering, het (grond)watersysteem en de boven- en ondergrond. De resultaten visualiseren we dan ook nog eens aantrekkelijk. Een andere relevante ontwikkeling is een Digital Twin (een virtuele kopie van een ruimte, object of systeem), waarmee de hele openbare ruimte in samenhang kunnen beschouwen. Tijdens deze digitale expertmeeting neemt een senior adviseur jou in vogelvlucht mee over deze ontwikkelingen toe en geeft daarmee inzicht in kansen en mogelijkheden.

WAT

Digitale expertmeeting 

WANNEER & WAAR

Dinsdag 13 april
van 14.25 - 16.00 uur.

VOOR WIE

Voor beleidsmedewerkers Water & Klimaat, rioolbeheerders en specialisten Water en Riolering die affiniteit hebben met ruimtelijke, digitale en hydraulische modellen.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer