NAtionale groendag 2022

Deze kennis- en netwerkdag van Stichting Steenbreek, provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas, vindt plaats op maandag 4 april in Theater De Lievekamp en staat in het teken van het thema ‘Samen verantwoordelijk’. Het thema dat Stichting Steenbreek heeft gekozen, komt voort uit de overtuiging dat het niet alleen de overheid is die die zich over thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid met betrekking tot groen moet bekommeren. Ook inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties hebben een rol. Zeker omdat een groot gedeelte van de oppervlakten in gemeenten particulier bezit is.

Je bent van harte welkom. Voor deelnemers aan Steenbreek is deze dag gratis te bezoeken.

Ochtendgedeelte
In het ochtendgedeelte van de interactieve inspiratiedag komen diverse sprekers aan het woord die vanuit hun expertise vertellen welke verantwoordelijkheid zij nemen met betrekking tot het thema en de onderwerpen, en met praktische voorbeelden laten zien dat dat succesvol is. De sprekers zijn:

  • Erwin Van Laethem, voormalig directeur van Essent en tegenwoordig partner bij Scone;
  • Jack van Lieshout, centrummanager Oss;
  • Rob Bogaarts, expert duurzaam wonen;
  • Sjerp de Vries, onderzoeker en omgevingspsycholoog bij de WUR.

Dagvoorzitter is Elisabeth van den Hoogen.

Middaggedeelte
Bij het middaggedeelte gaan de deelnemers aan de Nationale Groendag naar buiten om enkele groene initiatieven in en om het centrum van Oss te bekijken. Wie ervoor kiest om binnen te blijven, kan deelnemen aan deelsessies om met anderen te sparren over de praktijk.

De onderwerpen die deze dag aan bod komen overstijgen het groene domein en zijn ook interessant voor diegenen die in andere domeinen werkzaam of geïnteresseerd zijn, zoals sociaal, gezond, wijkbeheer, stedenbouw en klimaat.

WAT

Kennis- en netwerkdag van Stichting Steenbreek, provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas

WANNEER

Maandag 4 april 2022 van
10.00 – 16.00 uur.

VOOR WIE

Voor deelnemers aan Steenbreek is de Groendag gratis te bezoeken. Belangstellenden van organisaties die geen deelnemer van Steenbreek zijn, betalen 100 euro (exclusief btw) voor deelname.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer