Zon
Save the date

 netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie
en gezondheid 

 Ben jij actief bezig met klimaatadaptatie en wil je daarmee gezondheid bevorderen? Op donderdag 13 oktober 2022 organiseert ZonMw een netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie en gezondheid. De thema’s zijn hittestress, mentale gezondheid en sociaal economische gezondheidsverschillen. 

 Programma van de bijeenkomst 
In deze bijeenkomst brengen we casussen uit de praktijk en kennis bij elkaar en signaleren we kennisbehoeften. Per thema worden thematafels gehouden aan de hand van verschillende casussen, ingebracht door praktijk en beleid. De doelgroepen van de bijeenkomst zijn beleid (lokaal, regionaal, landelijk), praktijk (bijvoorbeeld GGD-en) en onderzoek (RIVM, kennisinstellingen). 

Meld je via de onderstaande link aan.

WAT

Netwerkbijeenkomst
klimaatadaptatie en gezondheid

WANNEER

Donderdag 13 oktober 2022
van 13.15 - 17.00 uur.

WAAR

Aristo meeting center
Utrecht Lunetten 

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer