Donderdag 9 februari, 23 februari en 9 maart 2023

Rekenen aan klimaatadaptieve
maatregelen

Als je weet wat klimaatverandering voor jouw gebied betekent en welke maatregelen je kunt nemen, dan is het ‘doen’ vaak de volgende stap. Juist in deze stap over- of onderschat je makkelijk het effect van maatregelen, zowel wat betreft de effectiviteit als de kosten. Een gebiedsschema of model helpt om goed doordachte maatregelen te nemen. Dit leer je in de 3-daagse cursus Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen.

De inhoud wordt verzorgd door Wateropleidingen. Al meer dan 25 jaar is Wateropleidingen dé vakopleider voor de watersector. Samen met hun partners brengen ze praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil. Ze zorgen ervoor dat de waterprofessional zich blijft ontwikkelen. De cursus helpt je om maatregelen te nemen met daadwerkelijk effect. Zo wordt er aandacht besteed aan het integraal watersysteem te schematiseren, handmatige berekeningen uit te voeren en maatregelen samen te voegen in een masterplan.

Aanmelden (VOL)
Het cursusbedrag voor deze 3-daagse opleiding bedraagt € 890,63. Ben je geïnteresseerd? Geef je dan op via de onderstaande button. Wijs je collega bij ingenieurs / werkvoorbereiding afdelingen op deze mogelijkheid, juist ook voor hen is deze cursus om met elkaar op een nieuwe manier naar deze opgave te kijken. Voor deze cursus zijn maximaal 16 plekken beschikbaar om goed onderwijs te kunnen geven, bij overinschrijving worden nieuwe extra data aangeboden.

De cursus Rekenen aan Klimaatadaptieve maatregelen 2022-2023 is vol. Er is een mogelijkheid om op de wachtlijst in te schrijven. 

LESROOSTER

Deze cursus wordt gegeven door Lennard Stigter (Waterfeit) en Didrik Meijer (Deltares)

Dagdeel 1 en 2 

9.00 - 16.00 uur

 • Kennismaking
 • Doel cursus
 • De drie watersystemen en hun onderlinge samenhang

13.00 - 16.00 uur

 • Klimaat, wat komt er op ons af
 • Type maatregelen en het effect hiervan
 • Afronding en voorbereiding lesdag 2 
Dagdeel 3 en 4 

9.00 - 12.00 uur

 • Terugblik lesdag 1 
 • Waterbalans
  - Theorie 
  - Opstellen waterbalans

13.00 - 16.00 uur

 • Waterbalans 
  - Effecten klimaatverandering op waterbalans
  - Effecten maatregelen op waterbalans
 • Van waterbalans naar modellen
 • Afronding en voorbereiding lesdag 3
Dagdeel 5 en 6

9.00 - 12.00 uur

 • Terugblik lesdag 2
 • Opstellen van een masterplan
  - Introductie masterplan
  - Doelen
  - Vlekkenplan
  - Selectie van maatregelen
  - Doorrekenen voorzieningen
  - Aandachtspunten

13.00 - 16.00 uur

 • Opstellen van een masterplan vervolg
  - Selectie van maatregelen 
  - Doorrekenen voorzieningen
  - Aandachtspunten
 • Afronding en evaulatie

WAT

Cursus

WANNEER

Donderdag 9 februari, 23 februari
en 9 maart 2022

WAAR

Stationsplein 136,
1703 WC Heerhugowaard

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer