RUIMTE! RUIMTE! RUIMTE!
Nederland Waterland

Hoe zit het Nederlandse watersysteem in elkaar, hoe gaat dit veranderen en kunnen we dit vóór ons laten werken?

Ons land is ontstaan aan het water, van de Amsterdamse grachten tot de Rotterdamse haven, maar ook de middeleeuwse hanzesteden en het cultuurland van laag Holland en de Betuwe. Het is allemaal ontstaan in en door de delta van de Rijn, Maas en Schelde. Door het leven in de delta zijn we meester geworden in het beheersen van het water, maar hoelang kunnen we dat nog volhouden? Door een stijgende zeespiegel, onregelmatige waterstand in de rivieren en droogte en plotselinge hevige regenbuien wordt het beheersen van ons waterland moeilijker. Neem daarbij de bodemdaling, teruglopende biodiversiteit en de verzilting en de chaos is compleet. Hoe kunnen we grip houden op watersysteem, hoe kunnen we ons water voor ons laten werken. Daarover gaat deze mini-serie in Ruimte! Ruimte! Ruimte! Deze week over het watersysteem en waterkwaliteit, de volgende keer over de economische kracht van water.

Pakhuis de Zwijger zendt dagelijks online programma's uit via de Livecast.

Programmareeks Ruimte! Ruimte! Ruimte!
Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer