Samenwerken aan de visie afvalwater

De afvalwaterketen staat voor grote opgaven: het duurzaam en doelmatig inspelen op ontwikkelingen als toename waterverbruik, verhoogde aandacht voor waterkwaliteit en het bijdragen aan een circulaire wereld. In de regio Zaanstreek-Waterland wordt er gewerkt aan een visie op de afvalwaterketen. 

Als start van het traject wilt de regio eerst inspiratie opdoen vanuit een breder perspectief dan alleen afvalwater: wat komt er op ons af, waar moeten we op inspelen, waar moeten we rekening mee houden? De regio heeft futuroloog Ruud Veltenaar gevraagd om ons mee te nemen naar die toekomst. In volgende sessies wordt er gekeken naar groene weide oplossingen, huidige voorzieningen, concrete ontwikkelingen en het bouwen van scenario’s om invulling te geven aan het afvalwaterbeheer van de toekomst. In die sessies ligt de focus dan wel op Zaanstreek-Waterland.

Wil jij deelnemen aan de bijeenkomst? Meld je dan hieronder aan.

WAT

Digitale bijeenkomst

WANNEER & WAAR

Maandag 7 juni van
13.30 – 16.00 uur.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer