Serie webinars Gemeentelijk Netwerk Klimaatadaptatie 2022

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van NKWK werken aan kennisontwikkeling en kennisdeling over het thema klimaatadaptatie. Het NKWK KBS programma is erop gericht vraaggericht onderzoek uit te voeren om de 7 ambities uit het DPRA programma / NAS te ondersteunen. Belangrijk is dat het programma van het onderzoek tot stand komt door betrokkenheid gemeenten, provincies en waterschappen samen.

In deze bijeenkomsten gaan we op zoek naar de belangrijkste vragen voor de volgende  thema’s: 
Monitoring 17 januari 10 – 12 hr
Hitte 20 januari 14 – 16 hr
Droogte stedelijk gebied 25 januari 14 – 16 hr
Waterkwaliteit 26 januari 10 – 12 hr
Kennisbank maatregelen 31 januari 14 – 16 hr
Wateroverlast-Hoog Water1 3 februari 14 – 16 hr 

In verband met corona zullen de workshops digitaal worden georganiseerd. 
Een korte omschrijving van de thema’s wordt een week voorafgaand aan de bijeenkomst toegezonden. Ga voorafgaand aan de workshop zeker ook bij jouw collega’s langs en neem ook de vragen die zij hebben over het thema mee.  

Indien je wilt deelnemen graag een bevestiging van deze uitnodiging inclusief de thema’s waar je voorkeur naar uitgaat voor 10 januari sturen naar gemma.van.eijsden@rws.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer