Toekomst van ons waterbeheer

Op dinsdagmiddag 25 mei 2021 organiseert KNW Themagroep Water en Ruimte een webinar over
de toekomst van het waterbeheer.

Dave van Balkum neemt ons in een korte introductie mee in de stand van zaken omtrent de Integrale Langetermijnvisie Op het Watersysteem (ILOW) bij de 21 in Nederland gelegen waterschappen. Uit een onderzoek dat hij deed bleek dat 10 van de 21 waterschappen een dergelijke visie bezitten of aan het opstellen zijn. Deze waterschappen beogen dat water sterker wordt ingezet als ordenend principe in de ruimtelijke ordening.

Na de presentatie van Dave zal een expert panel hierop reflecteren en worden deelnemers uitgenodigd om mee te discussen over de toekomst van het Nederlandse waterbeheer en de rol/koers van de waterschappen hierin. Meld je via de onderstaande button aan.

Organisatie
KNW Themagroep Water en Ruimte

WAT

KNW webinar 

WANNEER & WAAR

Dinsdag 25 mei  van
15:00 - 16:00 uur.

VOOR WIE

Voor professionals op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie en Waterketen

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer