Voorbereiden op extreem weer: klimaatadaptatie en early warning

In Nederland kunnen we niet meer om klimaatverandering heen. We krijgen de komende jaren steeds vaker te maken met zware buien, hevige stormen en langdurige droogte. Deze toenemende meteorologische extremen zijn van invloed op de veiligheid en crisisbeheersing in Nederland.

Daarom organiseren het IFV en het KNMI op donderdag 4 november het symposium Klimaatadaptatie en early warning. Hoe kunnen de veiligheidsregio's, IFV en KNMI het beste samenwerken op het gebied van extreem weer en klimaatverandering? Wat voor vragen leven er onder veiligheidsregio's op dit gebied? We gaan er graag met u over in gesprek.

Voor wie?
Het symposium is interessant voor iedereen die binnen de veiligheidsregio werkzaam is op het gebied van informatievoorziening, klimaatverandering en nieuwe risico's. Maar natuurlijk zijn directeuren, hoofden veiligheidsbureau, operationeel leiders en andere partners zoals Rijkswaterstaat en waterschappen ook van harte welkom.

Programma
De belangrijkste thema's van het symposium zijn early warning en klimaatadaptatie. Daarnaast zullen de volgende vragen aan bod komen:

  • Wat kan het KNMI veiligheidsregio's bieden op het gebied van weersverwachting, duiding van prognoses en sturingsinformatie?
  • Wat kunnen veiligheidsregio's met deze verwachtingen? Wat zijn barrières en mogelijkheden?
  • Wat vraagt dit van de veiligheidsregio's? Hoe kunnen veiligheidsregio's zorgen voor handelingsperspectieven?

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de aanmeldlink. Uiterlijk een week voor aanvang van het symposium ontvangt u een bevestiging met meer informatie. Kent u iemand voor wie dit symposium ook interessant is, stuur de link dan gerust door.

Testen voor toegang
Het IFV hanteert een corona-toegangsbeleid bij bieenkomsten, hetgeen betekent dat u moet kunnen aantonen óf volledig gevaccineerd te zijn tegen COVID-19 óf een negatief testbewijs moet kunnen overleggen. We vragen hiervoor uw bijzondere aandacht om te voorkomen dat er mensen niet tot het symposium toegelaten kunnen worden.

Alle bezoekers dienen bij binnenkomst op locatie de CoronaCheck-app bij de hand te hebben om een negatieve testuitslag, herstelbewijs of vaccinatiebewijs te kunnen tonen d.m.v. de QR-code of via een papieren coronabewijs te downloaden via CoronaCheck.nl. U dient ook een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart, rijbewijs) te tonen.

U kunt een test inplannen via www.testenvoortoegang.org.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoon 06 10 88 55 73, e-mail kennisevents@ifv.nl Inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met onderzoeker Nienke Brouwer, telefoon 06 13794724, e-mail nienke.brouwer@ifv.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer