Terugblik

WEBINAR
'WATER EN BODEM STUREND',
WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ?

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. In Noord-Holland worden 183.600 van de 900.000 woningen gerealiseerd tot 2030. Daarvan moet tweederde betaalbaar zijn, zodat het voor iedereen bereikbaar is. De focus ligt op versnelling en grootschalige woningbouw, waarvoor 15 grootschalige gebieden zijn aangewezen. En, niet onbelangrijk in deze opgave, water en bodem zijn sturend voor de plannen. Het gaat om een harde afspraak in deze agenda én in het regeerakkoord. Doel is om zo te voorkomen dat toekomstige generaties worden opgezadeld met schade en overlast door klimaatveranderingen, die we nu kunnen voorkomen. Maar wat betekent dat eigenlijk om water en bodem sturend te maken, terwijl we weten dat de meeste woningen gebouwd worden in diepe polders of in veenweide gebieden? Ook in Noorderkwartier krijgen we hier mee te maken.

Op dinsdag 22 november vond het webinar plaats waar advies- en ingenieursbureaus Sweco en gebiedsontwikkelaar BPD over de ins en outs vertelde van deze opgave. Wat betekent dit voor jou en hoe zorg je ervoor dat je ook deze opgave in je planvorming en beheer kan meenemen? 

De online bijeenkomst gemist? Bekijk het dan terug.

sprekers

Alex Hekman

Alex Hekman 

Business Director Water en Klimaatadaptatie bij Sweco

Alex gaat nader in op de achtergrond van Water en Bodem sturend en wat de gevolgen zijn voor de belanghebbende partijen.

Martijn van Gelderen

Martijn van Gelderen 

Manager Milieu en Omgevingskwaliteit bij BPD

Martijn neemt ons mee in de praktijk, waarbij hij aan de hand van enkele projecten, ook uit Noord Holland, laat zien hoe je Water en Bodem sturend in de realisatie kunt meenemen.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer