Webinar Gezond Klimaat 
1 april 2021

Het klimaat in Nederland verandert en deze verandering zal doorzetten. De effecten van klimaatverandering op gezondheid, staan volop in de maatschappelijke belangstelling. 

Wanneer
Op donderdag 1 april van 10:00-12:30 uur organiseert het RIVM een digitale bijeenkomst over het thema gezond klimaat.

Waar
Online.

Programma
We hebben een gevarieerd programma opgesteld met een paar aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Wat staat ons te wachten als we in 2120 een gezond klimaat willen hebben? En hoe wordt hier nu al invulling aan gegeven? Tot slot presenteert het RIVM de resultaten van het project: de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de gezondheidseffecten van klimaatverandering en de bijbehorende maatregelen.

Voor wie
Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor professionals die met klimaat en/of gezondheid bezig zijn bij lokale overheden, GGD-en, en bijvoorbeeld omgevingsdiensten en waterschappen. Ook onderzoekers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Aanleiding
Het klimaat in Nederland verandert en deze verandering zal doorzetten. De effecten van klimaatverandering op gezondheid, staan volop in de maatschappelijke belangstelling. Initiatieven om klimaatverandering te voorkomen (mitigatie) en de gevolgen ervan te beperken (adaptatie) zijn al opgestart en zullen alleen maar toenemen. Klimaatverandering en te nemen maatregelen zijn nauw verbonden met de gezonde leefomgeving en zullen gevolgen hebben, zowel positieve als negatieve, voor onze leefomgeving en onze gezondheid.

Ontwikkelingen
De afgelopen 2 jaar heeft het RIVM in samenwerking met verschillende deelnemers van de GGD-en, provincies en gemeenten geïnventariseerd welke vragen en kennisbehoeften er leven op het gebied van klimaat en gezondheid. In samenwerking met deelnemers uit de regio IJssel- Vechtdelta zijn deze kennisbehoeften verder uitgediept. Daarnaast zijn effecten op de gezondheid als gevolg van klimaatverandering en bijbehorende maatregelen voor adaptatie en mitigatie door het RIVM geïnventariseerd. Samen heeft dit geleid tot een eerste aanzet voor handelingsopties die aansluiten bij de opgehaalde kennisbehoeften van de professionals.  

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer