Webinar Hemelwater: de Vlaamse aanpak

Vlaanderen kiest veel radicaler dan Nederland voor verwerking van hemelwater op particulier terrein en aanpak aan de bron. Wat kunnen we leren van onze zuiderburen?

“Goed waterbeheer lijkt vanzelfsprekend, want er stroomt altijd proper water uit de kraan. Toch is dat in Vlaanderen verre van evident. Daar komen meer droogteperiodes en fellere onweersbuien bovenop.” Aldus Wendy Francken, directeur van VLARIO, het kenniscentrum en overlegplatform voor hemel- en afvalwater in Vlaanderen. In gesprek met Hugo Gastkemper (Stichting RIONED) licht zij de Vlaamse problemen en aanpak toe. 

Wendy Francken: “Regenwater gaat verloren door het domweg naar de zee te sturen en is ook verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale kostprijs, een prijs die de burgers betalen via de waterfactuur. Daarom moet het regenwater terug meer in de grond sijpelen. Niet alleen een taak van de (inter)gemeentelijke rioolbeheerder, maar in Vlaanderen uitdrukkelijker dan in Nederland de verantwoordelijkheid van iedere burger en bedrijf. Dit blijkt uit de regelgeving, de uitgangspunten voor het ontwerp van de gemeentelijke riolering en de bekendheid van grondeigenaren met regenwaterput en infiltratievoorzieningen.”

Aanmelden
Medewerkers van begunstigers van Stichting RIONED kunnen kosteloos deelnemen. U kunt u tot en met woensdag 6 oktober 2021 aanmelden. Op de dag zelf ontvangt u per e-mail een link naar het webinar. Later krijgt u ook een link om het webinar terug te kijken. Ook eventuele wijzigingen geven we door op het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt.

WAT

Webinar Hemelwater: de Vlaamse aanpak

WANNEER & WAAR

Donderdag 07 oktober van
13.30 – 14.30 uur.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer