donderdag 19 januari 2023

presentatie Website 'Basisadviezen Gezonde Leefomgeving' GGD HOLLANDS NOORDen

Op donderdag 19 januari 2023 presenteert het programmateam Gezonde leefomgeving GGD Hollands Noorden de website 'Basisadviezen Gezonde Leefomgeving'. Op deze website is informatie te vinden over hoe de gezondheid meegenomen kan worden in het ruimtelijk domein. 

Wat is de website van Basisadviezen Gezonde Leefomgeving?Door de komst van de Omgevingswet krijgt gezondheid een belangrijkere rol in het ruimtelijke domein. Als de leefomgeving gezond wordt ingericht kan gezondheidswinst worden geboekt. Kleine aanpassingen kunnen soms al groot verschil maken. 

Welke onderwerpen zijn nu van belang om mee te nemen bij het creëren van een gezonde leefomgeving en hoe kunt u deze onderwerpen opnemen in het ruimtelijk beleid? Met de website biedt het programmateam Gezonde leefomgeving van GGD Hollands Noord handvatten om dit toe te passen. Hoe eerder het proces van een ruimtelijk initiatief de basisadviezen worden geraadpleegd, het liefst al aan de tekentafel, hoe makkelijker een beter gezondheid geborgd kan worden. 

Het programmateam Gezonde leefomgeving vindt het belangrijk dat deze informatie openbaar toegankelijk en gemakkelijk toepasbaar is voor gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarom presenteren zij per 1 januari 2023 de website basisadviezedn: een website waar kennis, data, informatie en bruikbare beleidsadviezen over de gezonde leefomgeving samenkomen. 

Presentatie website Op donderdag 19 januari presenteert het programmateam Gezonde leefomgeving van 10.00 tot 11.00 uur de website in een online sessie. Tijdens de sessie neemt het programmeteam u mee in de totstandkoming, hoe de website te gebruiken is en is er gelegenheid om vragen te stellen. 

WAT

Presentatie website 'Basisadviezen 
Gezonde Leefomgeving'

WANNEER

Donderdag 19 januari 2023 
van 10.00 tot 11.00

WAAR

Online

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer