Weersextremen en de watersector

Tussen 21 mei en 10 december 2021 organiseert Platform WOW samen met
RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen. In deze serie van zeven webinars gaan ze samen op reis: van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Hierin komen zaken als belangenafweging en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt aan bod.

Over dit evenement
Op 21 mei trapt Peter Kuipers Munneke de reeks webinars af met een introductie op de oorzaken van weer- en klimaatverandering en de gevolgen op korte en lange termijn voor Nederland. Hij belicht de waterhuishouding vanuit vier invalshoeken: zee, rivieren, neerslag en grondwater. Vervolgens neemt Karin van der Wiel (Klimaatwetenschapper bij het KNMI) ons mee in de nieuwe klimaatscenario's, welke in 2023 verschijnen. Als deelnemer kun je jouw vragen stellen.

Over klimaatverandering
Klimaatverandering, het is bijna dagelijks in het nieuws. Om de effecten en consequenties van klimaatverandering te zien hoeven we helemaal niet meer ver buiten onze landsgrenzen te kijken. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen eeuw ongeveer 1,5 graden Celsius gestegen en steeds vaker hebben we te maken met weersextremen. Toenemende neerslag in de winter en langere periodes van warmte en droogte in de zomer. En als het dan regent, is dit steeds vaker in piekbuien. Dit heeft gevolgen voor de watersector. Het watersysteem moet zo ingericht worden dat we onder steeds extremere omstandigheden kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit landbouw, natuur en industrie. En niet te vergeten bewoners van stad, platteland, aan de kust of juist op de hoger gelegen zandgronden.

WAT

Webinar

WANNEER & WAAR

21 mei 2021,
van 09.00 uur - 10.00 uur.

VOOR WIE

Voor iedereen

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer