bijeenkomsten

Het is belangrijk om met elkaar verbonden te blijven, om elkaar te kunnen inspireren en informeren. Om dit aan te moedigen worden met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd vanuit het netwerk Samen Blauwgroen. Op deze pagina vind je een overzicht van bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden en via de onderstaande button de agenda items voor de aankomende periode.

terugblik

Hieronder vind je de bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden. Veel plezier met het terugkijken!

ijsselmeerregio

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad 

Hoe schat je de financiële gevolgen van klimaatschade in en hoe weeg je kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen af? Download hier de verslagen van de workshops op 11 mei 2023 in het Stadhuis Lelystad 

Inspiratieboek klimaatadaptatie en biodiversiteit, wat kan ik daarmee doen?

Het klimaat verandert en daar moeten we onze openbare ruimte de komende decennia op aanpassen. Maar hoe doe je dat op de juiste manier? Welke opties heb je en zijn er al voorbeelden? 

Bovenaanzicht

'Water en bodem sturend', wat betekent dat voor mij?

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. In Noord-Holland worden 183.600 van de 900.000 woningen gerealiseerd tot 2030. Daarvan moet tweederde betaalbaar zijn, zodat het voor iedereen bereikbaar is. 

Tekening samenvatting

Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?’

In het Noorderkwartier gebeurt veel op het gebied van klimaatadaptatie, maar hoe zorg je ervoor dat de regio ook over 100 jaar leefbaar is? Op dinsdagmiddag 11 oktober kwamen 200 professionals van overheden, kennisinstellingen, GGD’s, natuurbeheerders en (landbouw)bedrijven bij elkaar.

Stedelijk water en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet in Noorderkwartier

Hoe maken we water en bodem meer sturend in ruimtelijke plannen? Wat kunnen we met de instrumenten (de visie, het programma en het plan) uit de Omgevingswet? Belangrijke vragen voor onze ruimtelijke opgaven. Op donderdag 22 september vertellen 3 inspirerende sprekers hier meer over. 

Bloemen

Hoe kun je van zinloze verharing ruimte maken voor klimaatadaptatie?

Om de effecten van klimaatverandering op te vangen moeten we onze steden en dorpen groener gaan inrichten. Maar waar is er nog ruimte voor meer groen? Zonder dat dit ten koste gaat van andere functies? 

Hoe betalen we klimaatadaptatie?

Nederland klimaatbestendig maken: dat vraagt om investeringen in huizen, tuinen, bedrijfsgebouwen, straten en pleinen. Groene daken, wadi’s en aanpassingen aan de riolering kosten geld. Daarnaast leveren (groene) maatregelen voor klimaatadaptatie ook maatschappelijke baten op voor leefbaarheid, gezondheid, en natuur.

Zon

Met het Rode Kruis op safari in je eigen wijk?

Hittegolven komen steeds vaker voor en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van kwetsbare mensen en het welzijn van mensen. Als een hittegolf zich voordoet worden de meest kwetsbare groepen het hardst getroffen. 

Computer

Wat doe je als de dijken breken?

Tijdens de bijeenkomst namen Gertjan en Raymond ons mee in de rol van veiligheidsregio’s, het concept ‘meerlaagsveiligheid’ en vertellen over het programma ‘Watercrises in Noord-Holland’. 

Laptop

Hoe houden we droge voeten zonder huurverhoging?

Extreme buien worden realiteit. Hoe kunnen huurwoningen en bijbehorende tuinen op een kostenefficiënte manier klimaatrobuust worden gemaakt?  En welke rol speelt de gemeente/woningcorporatie hierbij? 

iPad

De ondergrond als waterbuffer voor droge periodes

De ondergrond als waterbuffer voor droge periodes: Welke kansen liggen er in Noord-Holland? De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en robuuste zoetwatervoorziening in kustgebieden voor de toekomst. 

Laptop

Hitte in de zomer is warmte voor de winter, hoe dan?

De zomers worden warmer en daar hebben we soms best last van. Hittestress, een fenomeen dat steeds meer aandacht vraagt. Maar waar zijn de koele plekken te vinden in de zomer?

Online bijeenkomst

Regenwater op je parketvloer of op je land: Liever niet!

Door klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met situaties van wateroverlast door extreme regen. Uiteraard willen we zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurd, maar kunnen we dat altijd voorkomen?

TE VEEL ZOUT IS OOK NIET LEKKER... OF TOCH WEL?

Op dinsdag 16 maart was de online bijeenkomst van Zoet Zout Knooppunt, hét platform voor verziltingsvraagstukken. Het Zoet Zout Knooppunt heeft als doel om verziltingsvraagstukken bespreekbaar te maken. 

DRINK JIJ WATER
MET BEESTJES?

Drink jij water met Op dinsdag 16 februari hebben Jonne Klaver, Peter Horst en Lilly Wanjon de leden van het Klimaatnetwerk Noorderkwartier verteld over de gevolgen van klimaatverandering op het drinkwater. 

Netwerkbijeenkomst

NETWERK
BIJEENKOMST GGD

Deze eerste bijeenkomst voor 2021 is er gelijk een die aan de voorkant al vragen oproept. Dat is ook de bedoeling. We willen van elkaar leren, maar vooral met elkaar in discussie gaan.

INSPIRATIEMARKT

Tijdens een virtuele inspiratiemarkt konden bezoekers diverse beursstands bezoeken waar zij in gesprek konden gaan met de host.

WIndmolens
Benieuwd naar de volgende bijeenkomst?
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer