AANPAK WATEROVERLAST KOOIMANPARK – PURMEREND (3)

Aanpak wateroverlast Kooimanpark - Gemeente Purmerend

Het Kooimanpark in Purmerend ligt laag waardoor het gevoelig is voor wateroverlast. Het watersysteem kan het regenwater bij een klimaatbui niet verwerken. Er worden hoogteverschillen aangebracht, extra oppervlaktewater toegevoegd, natuurvriendelijke oevers aangelegd en duikers aangepast. In het gehele gebied gaat water vertraagd worden afgevoerd en krijgt het watersysteem meer capaciteit.

Wesley "Ga stap voor stap te werk en heb veel geduld, koppel mee met projecten. Een nieuwe manier van handelen heeft tijd nodig. Uitleg aan burgers kost ook tijd. Creëer subsidies en verleid bewoners door te helpen als gemeente."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Zaanstreek-Waterland.

AANPAK WATEROVERLAST KOOIMANPARK – PURMEREND (3)

Toekomstige situatie

Meer ruimte voor water en gevarieerder groen.

AANPAK WATEROVERLAST KOOIMANPARK – PURMEREND (2)

Toekomstige situatie

Meer ruimte voor water en gevarieerder groen.

AANPAK WATEROVERLAST KOOIMANPARK – PURMEREND (1)

Huidige situatie Kooimanpark

Wateroverlast en hoge grondwaterstand.

AANPAK WATEROVERLAST KOOIMANPARK – PURMEREND

Huidige situatie Kooimanpark

Wateroverlast en hoge grondwaterstand.

AANPAK WATEROVERLAST KOOIMANPARK – PURMEREND (4)

Participatie op locatie

Meedenken over toekomstige inrichting Kooimanpark.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer