DUURZAAM GEZONDE LEEFSTIJL   UITGEEST (2)

Duurzaam gezonde leefstijl - Gemeente Uitgeest

In Uitgeest is bij de nieuwbouw van kindcentrum Cornelis gewerkt vanuit een gezonde leefstijl. Duurzaamheid en groen liggen aan de basis bij zowel het gebouw, de buitenruimte eromheen als de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. De aandacht voor een gezonde leefstijl draagt bij aan een beter welbevinden, betere schoolprestaties en minder schooluitval van kinderen. 

Marco “Er is gekozen voor een inrichting die zoveel mogelijk opgaat in het van oorsprong natuurlijke systeem en waarin groen blauwe elementen zorgen voor veiligheid, welzijn en een aantrekkelijke leefomgeving."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

DUURZAAM GEZONDE LEEFSTIJL   UITGEEST (2)

Kindcentrum Cornelis

Bewegen, sport en voeding en een duurzame omgeving gaan hier hand in hand.

DUURZAAM GEZONDE LEEFSTIJL   UITGEEST

Gebruik duurzame materialen

Speeltoestellen van duurzaam hout.

DUURZAAM GEZONDE LEEFSTIJL   UITGEEST (3)

Meer ruimte bestaande bomen

Extra ruimte gecreëerd om bomen beter te kunnen laten groeien.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer