GROEN ALS LEIDEND PRINCIPE – UITGEEST

Groen als leidend principe - Gemeente Uitgeest

Bij nieuwbouw centrumplan, bibliotheeklocatie (Molenhof) in Uitgeest, is groen als leidend principe ingezet. Bovendien komen op het binnenterrein groene parkeerplaatsen met daaronder infiltratiekratten om water langer vast te houden in het gebied.

Kim en Marco "Integraal werken in projectteams is een must. Klimaatadaptatie staat op de agenda van elk project en wordt in alle fases meegenomen. Bij grotere herinrichtingen brengen stresstesten de kwetsbaarheden in kaart en geven oplossingsrichtingen mee."  

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

GROEN ALS LEIDEND PRINCIPE – UITGEEST

Art Impression nieuwbouw Molenhof

In het plan is veel aandacht voor groen, bomen en worden infiltratiekratten aangelegd onder de parkeervoorzieningen.

GROEN ALS LEIDEND PRINCIPE – UITGEEST (2)

Nieuwbouwplan Molenhof

Aantrekkelijk om te wonen in nieuwbouwplan Molenhof.

GROEN ALS LEIDEND PRINCIPE – UITGEEST (3)

Aan het werk nieuwbouw Molenhof

Riolering en regenwaterafvoer wordt gescheiden aangelegd.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer