spelen en groen zijn hier goed gecombineerd en overtollig water stroomt af in nabijgelegen sloot.

Groene inrichting Graaf Janstraat - Gemeente Beverwijk

Na de enorme wateroverlast in 2014 is de hele wijk rondom de Graaf Janstraat in 2016 volledig op de schop gegaan. Er is water passerende verharding aangelegd en er zijn meerdere waterpasserende drempels en afstroomprofielen gemaakt richting het groene park van de Oever.

Wouter "Interne participatie is net zo belangrijk als externe. Zorg dat collega's betrokken worden, heb lef met experimenten en durf fouten te maken."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

Groene Inrichting Graaf Jansstraat Beverwijk

Groen en spelen

Spelen en groen zijn hier goed gecombineerd en overtollig water stroomt af in nabijgelegen sloot.

Groene Inrichting Graaf Jansstraat (2)

Verlaagde trottoirbanden

Water kan via verlaagde trottoirbanden snel wegstromen via het groen naar de sloot.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer