INTEGRAAL KLIMAAT ONTWERP VOOR WIJK DE KOOG – UITGEEST (7)

Integraal klimaat ontwerp voor wijk De Koog - Gemeente Uitgeest

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Samen met bewoners is nagedacht over de inrichting van de wijk. Gekozen is voor een duurzame en klimaatbestendige wijk. Een wijk met karakter. Waar je met plezier woont. Waar het fijn en veilig is om buiten te zijn. En waar je elkaar ontmoeten kan. Een wijk met veel groen. En met duurzame materialen en energiezuinige oplossingen.

Marco "Klimaat moet steeds meer een aanleiding zijn om een straat of wijk aan te pakken. In het participatieproces is klimaat de rode draad. Bewoners snappen steeds meer het nut van klimaatmaatregelen. Klimaat nemen we daarom in alle communicatiemiddelen mee: bewonersbrieven, in presentaties van informatieavonden, website en in afkoppelgesprekken tijdens de realisatie."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

INTEGRAAL KLIMAAT ONTWERP VOOR WIJK DE KOOG – UITGEEST (7)

Bovenaanzicht Uitgeest

Wijk de Koog, aangegeven op het bovenaanzicht van Uitgeest.

Schermafbeelding 2023 05 14 om 20.35.52

Inrichting Kooglaan voor en na

De Kooglaan in het midden van de wijk wordt omgevormd van een brede verkeerweg naar een parkachtige straat met veel biodivers groen en wadi’s.

Schermafbeelding 2023 05 01 om 13.39.57

Definitief Ontwerp De Koog

Van 50 naar 30 km/uur geeft kansen om verharding te verminderen en extra groen te realiseren.

INTEGRAAL KLIMAAT ONTWERP VOOR WIJK DE KOOG – UITGEEST (5)

Kooglaan

Smallere wegen en meer groen.

INTEGRAAL KLIMAAT ONTWERP VOOR WIJK DE KOOG – UITGEEST (2)

Kooglaan

Smallere wegen en meer groen.

INTEGRAAL KLIMAAT ONTWERP VOOR WIJK DE KOOG – UITGEEST (3)

Cementarme tegels

Ook bij het gebruik van de materialen is rekening gehouden met duurzaamheid.

INTEGRAAL KLIMAAT ONTWERP VOOR WIJK DE KOOG – UITGEEST (4)

Bamboe verkeersborden

Ook bij het gebruik van de materialen is rekening gehouden met duurzaamheid.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer