KLIMAAT BESTENDIGE INRICHTING CENTRUMGEBIED   HEERHUGOWAARD (2)

Klimaatbestendige inrichting Stadshart - Heerhugowaard - Gemeente Dijk en Waard

Het stadshart van Heerhugowaard wordt gefaseerd opnieuw ingericht. Er zijn onder andere verkoelende groene gevels en watertuinen aangelegd, waardoor hemelwater in de bodem infiltreert of vertraagd afgevoerd wordt. 

Bart "Met ontwerpend oplossen is veel mogelijk. We zien dat een klimaatbestendige inrichting steeds meer het uitgangspunt wordt bij projecten. Een aandachtspunt is om maatregelen te realiseren die aantoonbaar voldoende klimaatbestendig zijn en werken op het moment dat het nodig is."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Alkmaar.

KLIMAAT BESTENDIGE INRICHTING CENTRUMGEBIED   HEERHUGOWAARD

Watertuinen in het stadshart

Het hemelwater dat valt op de verharding stroomt af naar de verlaagde groenstroken.

KLIMAAT BESTENDIGE INRICHTING CENTRUMGEBIED   HEERHUGOWAARD (3)

Waterpasserende bestrating

Water voert sneller af, meer groen in centrumgebied.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer