KLIMAAT VRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE MEERKOETSTRAAT (2)

Klimaatvriendelijke openbare ruimte Meerkoetstraat - Gemeente Landsmeer

In de Meerkoetstraat in Landsmeer is het oude riool verwijderd en vervangen door een nieuw vuilwaterriool en een apart drainage-transportriool. Het niveau van de grondwaterstand is op deze wijze stabieler en pieken zijn lager. Het regenwater van de daken en wegen infiltreert, bij extreme droogte, in de bodem. De rioleringen zijn vervangen tot aan de gevel. Er is vooraf steeds overleg gevoerd met de bewoners over de werkzaamheden in de tuinen, het terugbrengen van bestratingen en groen.

Sjoerd "Het extra geld voor klimaat maatregelen komt uit de reguliere budgetten. Omdat we in Landsmeer een klein percentage voor klimaatadaptatie nodig hebben, is dit goed te doen. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van subsidiemogelijkheden zoals de KAN subsidie*, provinciale subsidie en impulsregeling."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Zaanstreek-Waterland.

*KAN-subsidie = Klimaat Actief Noorderkwartier

KLIMAAT VRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE MEERKOETSTRAAT (2)

Grote vijvers

Omdat er al veel openbaar water aanwezig is, kan overtollig water makkelijk afgevoerd worden.

KLIMAAT VRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE MEERKOETSTRAAT

Nieuwe inrichting

DT riool, weg ligt op 1 oor, afvoer water via groen en openbaar water.

KLIMAAT VRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE MEERKOETSTRAAT (1)

Laaggelegen voortuinen

De tuinen liggen in dit gebied lager dan de woningen, dat is een natuurlijke barrière dat voorkomt dat water woningen binnendringt. Het is wenselijk dat bewoners na de herinrichting hun tuin gaan ophogen met afschot richting de straat.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer