Natuurlijke Inrichting Omgeving Kanaalstraat Schagen

Natuurlijke inrichting omgeving Kanaalstraat - Gemeente Schagen

De omgeving Kanaalstraat in Schagen is een uitdagende ‘klus’. De opgave is groot en de ruimte klein vanwege de vele krappe straatjes. Er komt éénrichtingsverkeer, schaduwelementen worden toegevoegd, bomen blijven behouden en extra toegevoegd, bermen verbreed (ontharden), natuurvriendelijke oevers aangelegd en de ecologische waarde wordt verhoogd door de aanleg van raingardens.

Jelmer en Meike "Als gemeente zijn we er scherp op wat we doen in openbaar gebied, maar ook de inwoners en ontwikkelaars hebben we nodig. Veel grond is van particulieren. Hoe deze opgave met zijn allen volbrengen daar gaan we mee aan de slag."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noordkop.

Schermafbeelding 2023 05 04 om 11.10.07

Definitief Ontwerp Kanaalstraat

Veel opgaven in een klein gebied.

NATUURLIJKE INRICHTING OMGEVING KANAALSTRAAT – SCHAGEN

Kanaalstraat huidige situatie

Meer ruimte voor water en aanleg van een natuurvriendelijke oever.

NATUURLIJKE INRICHTING OMGEVING KANAALSTRAAT – SCHAGEN (2)   GEDRAAID

Kanaalstraat huidige situatie

Plek waar toekomstige raingarden komt.

NATUURLIJKE INRICHTING OMGEVING KANAALSTRAAT – SCHAGEN (3)

Kanaalstraat huidige situatie

Plek waar waterbergende fundering wordt aangelegd.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer