Juist in ondiep water is de rijkdom aan insecten, planten en dieren groot en divers.

Natuurvriendelijke oevers - Gemeente Hoorn

In Hoorn komen rondom vijf opnieuw ontwikkelde woongebouwen in de Siriusstraat extra opvangcapaciteit voor water en tegelijk komt er meer leven in en om het water door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zorgt ook voor toename van de biodiversiteit.

Jeffrey, Sander en Martin "Het kost soms nog relatief veel tijd om de organisatie mee te nemen in duurzaamheidsvraagstukken omdat de organisatie zo ingericht is dat iedereen zijn eigen budgetten beheerd en er geen extra geld voor klimaatadaptatie beschikbaar is. Ondanks dat lukt het om mooie dingen van de grond te krijgen."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio West-Friesland.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS   HOORN

Natuurvriendelijke oever

Juist in ondiep water is de rijkdom aan insecten, planten en dieren groot en divers.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS   HOORN (1)

Verbreden water

Daar waar het mogelijk is, worden kansen aangegrepen om extra water te creëren.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer