RAINGARDEN EN REGENBEEK – GEMEENTE HEEMSKERK

Raingarden en Regenbeek - Gemeente Heemskerk

De omgeving van de Simon van Haerlemstraat in Heemskerk is onder andere voorzien van een raingarden en regenbeken. Er is zoveel mogelijk aangesloten bij de aan- en afvoer van het huidige watersysteem.

Christiaan "We leggen niet alleen aan, maar houden ook bij hoeveel kuub we aan waterbergend vermogen toevoegen. Verder kijken we samen met de Hogeschool van Amsterdam of we kunnen inschatten hoeveel waterbergend vermogen uiteindelijk is te bereiken en wanneer."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

RAINGARDEN EN REGENBEEK – GEMEENTE HEEMSKERK (2)

Raingarden

water vasthouden, bergen, afvoeren gecombineerd met toename biodiversiteit.

RAINGARDEN EN REGENBEEK – GEMEENTE HEEMSKERK (3)

Regenbeek

Bij een hevige bui stroomt het water als een beek naar het openbaar water.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer