RUIMTELIJKE ADAPTATIE SCHILDEREND DEN BURG – TEXEL (1)

Ruimtelijke adaptatie Schilderend Den Burg - Gemeente Texel

Bij de herinrichting van Schilderend is de waterhuishouding verbeterd. Het vervangen van de riolering bood kansen voor het verbeteren van de (bovengrondse) waterhuishouding bij hevige regenval. Hemelwater is afgekoppeld en riolering vervangen. De wegas is op sommige plaatsen 20 cm verlaagd om overlast van water op particulier terrein te voorkomen. Nabij de komgrens is een duiker aangepast zodat water van de hoge berg om Den Burg is geleid in plaats van er doorheen. Groenvakken zijn vergroot en er is meer diversiteit aangebracht met soorten groen.

Ronald "Op Texel is veel zand en zijn hoge gebieden aanwezig, waardoor de overlast van piekbuien niet wordt ervaren. De sleutel tot succes zit dus in het voorzichtig opbouwen van draagvlak binnen de organisatie en een strategische en opgave gerichte aanpak."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noordkop.

RUIMTELIJKE ADAPTATIE SCHILDEREND DEN BURG – TEXEL

Schilderend opnieuw ingericht

Riolering afgekoppeld en boomspiegels vergroot.

RUIMTELIJKE ADAPTATIE SCHILDEREND DEN BURG – TEXEL (1)

Schilderend opnieuw ingericht

Riolering afgekoppeld en boomspiegels vergroot.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer