door het plaatsen van insectenhotels en het inzaaien met een bloemenmengsel wordt de biodiversiteit een handje geholpen.

Tijdelijk pareltje Avenhorn - Gemeente Koggenland

In Avenhorn is op een braakliggend stuk terrein bloemmengsel ingezaaid en zijn insectenhotels geplaatst. Dit ter overbrugging van een periode totdat het gebied op een klimaat vriendelijke manier wordt ingericht voor woningbouw. Met beperkte inspanning wordt de biodiversiteit toch een handje geholpen.

Tim, Jos en Remy "Onze gemeente heeft veel water en groen, dus de urgentie wordt niet altijd gevoeld. Dan is het mooi om te zien dat er wél dingen van de grond komen op het gebied van ruimtelijke adaptatie."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio West-Friesland.

TIJDELIJK PARELTJE AVENHORN   KOGGENLAND

Bloemenzee braakliggend terrein

Door het plaatsen van insectenhotels en het inzaaien met een bloemenmengsel, wordt de biodiversiteit een handje geholpen.

TIJDELIJK PARELTJE AVENHORN   KOGGENLAND (2)   GEDRAAID

Insectenhotel

Tijdelijk plaatsen van insectenhotels op toekomstige woningbouwlocatie.

Schermafbeelding 2023 05 04 om 11.07.17

Definitief ontwerp woningbouwlocatie

Veel ruimte voor o.a. water, groen, spelen en parkeren op grasstenen of -tegels in dit toekomstige nieuwe wijkje.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer