TOEKOMSTIGE WATERBERGING PARK OVERBOS   BEVERWIJK

Toekomstige waterberging park Overbos - Gemeente Beverwijk

Park Overbos in Beverwijk heeft de mogelijkheid én capaciteit om in de toekomst extra waterberging te creëren. Het gebied is laag gelegen en er is genoeg ruimte voor extra wateropvang. Dat is bijzonder binnen bestaand stedelijk gebied.

Wouter: "Water vraagstukken zijn vaak zeer divers en kennen meerdere betrokken overheden. Voor Beverwijk zijn de gemeente Heemskerk en HHNK belangrijke partners om mee samen te werken op het gebied van ruimtelijke adaptatie."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

TOEKOMSTIGE WATERBERGING PARK OVERBOS   BEVERWIJK

Stedelijke waterberging

In dit gebied liggen kansen om in de toekomst extra waterberging aan te leggen.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer