WADI'S HOFDIJK ZAANDAM – ZAANSTAD (1)

Wadi's Hofdijk Zaandam - Gemeente Zaanstad

In Zaanstad zijn in 2020 de eerste vijf wadi’s aangelegd. De Hofwijk in Zaandam had de primeur. Deze wijk had veel last van extreme regenval. Op verzoek van bewoners is de Hofwijk sinds vorig jaar groener geworden. Er zijn plantenbakken geplaatst, er werd een bloemenlint aangelegd, fruitbomen geplant, de boomspiegels zijn opgefleurd en er is meer zitgelegenheid gekomen om van dat alles te genieten. De grasvelden in de wijk zijn beperkt opgehoogd om de bestaande beplanting en bomen zoveel mogelijk te kunnen behouden. De wadi's zorgen ervoor dat die velden droog blijven.

Ariane "De ondergrond in een groot deel van Zaanstad bestaat uit klei en veen en daardoor kan het water van nature niet makkelijk weg. Hoewel Zaanstad veel water heeft, is als gevolg van de klimaat verandering, ook in de haarvaten meer last van droogte."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Zaanstreek-Waterland.

WADI'S HOFDIJK ZAANDAM – ZAANSTAD (1)

Wadi's Hofdijk net na de aanleg (2020)

Naast wadi's werden de bestaande grasvelden opgehoogd zodat bestaande beplanting kon worden behouden.

WADI'S HOFDIJK ZAANDAM – ZAANSTAD

Wadi Hofwijk huidige situatie (2023)

Groenere uitstraling en meer ruimte voor de opvang van water.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer