klimaatstress

klimaatstresstest

Deelregio Noordkop

Voor deelregio Noordkop zijn op 8 november 2018 en 21 maart 2019 klimaatateliers gehouden. Tijdens het eerste klimaatatelier is gekeken naar de gevolgen van de klimaatverandering die op de regio afkomen. In het tweede klimaatatelier is aandacht besteed aan het komen tot mogelijke samenwerkingen rondom urgente opgaven en de meekoppelkansen die er liggen.

Deelregio Westfriesland

In Westfriesland zijn de resultaten van de stresstest in een online rapportage verwerkt.

Klimaatverandering

Deelregio Alkmaar

Hier zijn drie klimaatstresstesten uitgevoerd voor:

Deelregio Noord-Kennemerland-Zuid

In opdracht heeft de Hogeschool van Amsterdam een klimaatstresstest voor deze deelregio uitgevoerd. 

Deelregio Zaanstreek-Waterland

Deze regio heeft een bundeling gemaakt van de in beeld gebrachte klimaatkwetsbaarden van de regio Zaanstreek-Waterland, en dient als rapportage van de stresstesten van de regio.

Provincie Noord-Holland

Ook de provincie Noord-Holland heeft thematische stresstesten uitgevoerd voor Landbouw – Natuur en Infra. Klik op onderstaande button om de rapportages te bekijken.

weet wat er speelt

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer