Klimaat ook van de gemeenteraad

In de meeste gemeenten mag de kiezer op 14, 15 en 16 maart aanstaande naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De campagne is bij uitstek het moment voor raadsleden om met inwoners in gesprek te gaan over het klimaat en de transitie naar duurzame, aardgasvrije wijken.

Raadsleden hebben gedurende de hele raadsperiode contact met inwoners en belangenorganisaties, maar de campagne is het moment waarop de raad en raadsleden het meest zichtbaar zijn. Niet alleen omdat raadsleden dan op straat zijn, maar ook omdat in de media meer aandacht is voor het raadswerk.

De campagne dient in eerste plaats om stemmen te winnen om in de nieuwe raadsperiode verkozen te worden. Het is ook het moment om verantwoording af te leggen over hetgeen de voorbije vier jaar in de gemeenteraad besloten is. En het is het moment om te vernemen wat er bij de inwoners leeft.

Klimaat is een onderwerp dat de afgelopen raadsperiode meer dan ervoor de agenda van de raad bepaald heeft. Door de vaststelling van de regionale energiestrategie en de transitievisie warmte heeft de raad piketpalen kunnen zetten over op welke wijze het klimaatbeleid concreet invulling moet gaan krijgen. Komen er windmolens en waar? Zijn zonneparken nodig en waar? En hoe gaan de wijken in de gemeente van het aardgas af?

Door het nemen van deze besluiten is de raad aanspreekbaar geworden over de zorgen die de inwoners hebben, namelijk welke kosten komen op mij af? Hoeveel last krijg ik van windmolens? Maar ook: hoe kan ik zelf bijdragen in het energieneutraal maken van mijn woning en leefomgeving?

Daarmee is klimaatbeleid ook onderdeel van het lokale beleid en dus een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De campagne is het uitgelezen moment om het gesprek met de inwoners te voeren over hun zorgen, over de verantwoordelijkheid die zij zelf hebben en op welke wijze zij betrokken willen zijn bij de uitvoering van de warmtetransitie en de plannen van de Regionale Energiestrategie

Maak nu de start voor het gesprek om het daarna tijdens de raadsperiode te blijven doen. Zo wordt invulling gegeven aan de volksvertegenwoordigende rol.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer