Monitor om uitvoering en effecten van bestuursovereenkomst te volgen

Titelpagina monitor SBG.001

Na het verlopen van het Bestuursakkoord Water in 2020 (BAW) is besloten door te gaan met de (succesvolle) samenwerking in Noorderkwartier tussen gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en PWN. Hiervoor is een nieuwe bestuursovereenkomst opgesteld. Om de uitvoering en de effecten van deze overeenkomst goed te kunnen volgen is afgesproken de bestaande monitor toe te spitsen op de nieuwe overeenkomst. De aangepaste monitor volgt de resultaten van de samenwerking in de waterketen op de onderdelen mensen, kwaliteit (assets, zuiveringskringen en werkprocessen) en kosten. De monitor wordt in het voorjaar voor het eerst ingezet om elkaars data te benutten en kennis met elkaar te delen en wordt gebruikt door beleidsmedewerkers riolering/waterketen, managers en bestuurders van een aantal gemeenten, HHNK en PWN.

 De wens vanuit de samenwerking is om alle informatie zo veel mogelijk in eigen beheer onder te brengen. Aangezien HHNK de technische capaciteiten heeft een monitor als deze te bouwen en beheren, is ervoor gekozen dat het BI-team van HHNK de ontwikkelaar van de monitor is. Peter Paul Verbrugge (deelregio Noordkop) en Hans van der Eem (deelregio Zaanstreek/Waterland) behartigen de wensen van de verschillende gemeentes. Zij vertalen de wensen door, zodat het BI-team van HHNK een uitvraag en monitor kan opstellen. Het BI-team zorgt er vervolgens voor dat de gemeenten een uitvraag gepresenteerd krijgen en bouwen de uiteindelijke monitor die inzicht moet verschaffen in de data die verzameld wordt. Vanuit de optiek van BI bij HHNK is dit de eerste dataset die buiten de organisatie gepresenteerd wordt. Dit gebeurde eerder al wel voor diverse vormen van bijvoorbeeld geo-data. 

Inzichten monitor
De monitor volgt de afspraken in de samenwerking en de effecten daarvan op het functioneren van de (assets in de) waterketen. Het voordeel van deze monitor in vergelijking met de voorgaande is dat deze continue een actueel beeld geeft, waarbij de gebruiker zelf keuzes kan maken in de te tonen data. De monitor is een stuk minder statisch dan de eerdere versie. Het geeft inzicht in de voortgang van de samenwerking en verbetering (verandering) in de prestaties en inzet (mensen en geld) van de waterketen. Deze inzichten kan je vervolgens vergelijken met andere organisaties. Hierdoor kan je conclusies trekken en keuzes maken over ontwikkelingen in het beheer van de waterketen. De monitor geeft de gebruiker de mogelijkheid om inspiratie op te doen voor projecten en/of acties. De gegevens die al beschikbaar zijn worden uit databases gehaald en hoeven niet (opnieuw) aangeleverd te worden.

Lancering
Het  BI-team heeft in april/mei 2023 de uitvraag gedaan voor de data van 2022. Zodra deze aangeleverd is, worden deze in de loop van het voorjaar/zomer verwerkt in de monitor. Verwachting is dat de eerste inzichten rond september dit jaar vanuit de monitor worden opgeleverd.

1 mei 2023
Bron: samenblauwgroen.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer