Aan de slag voor een Bloeiend
Erf in Hollands Kroon

Infographic

Bloemenranden, insectenhotels, nestkasten en struweelhagen. Deze maatregelen dragen bij aan meer biodiversiteit. Boeren in de gemeente Hollands Kroon kunnen dit ook op hun erf inzetten.

Erven zijn belangrijke ecologische stapstenen voor plant- en diersoorten van het boerenland. Een boerenlandvogel zoals de kneu of de ringmus eet in de akkers. Maar  deze vogels zoeken beschutting in de meidoorn op het erf. Ook maken ze er hun nesten in struwelen en in boomholtes van oude bomen.

Handboek en Erfscan
Samen met de gemeente wil de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Hollands Noorden de kansen voor de biodiversiteit op het boerenerf benutten. De ANV heeft daarom een kleurrijk en beeldend handboek gemaakt met de titel Bloeiend Erf. Hierin staan allerlei maatregelen en praktische tips. Dit handboek is gratis te downloaden via anvhollandsnoorden. U kunt voor € 17,50 ook een handboek bestellen.

Bij het handboek hoort ook een Erfscan. Met de Erfscan ontdekken we waar op het erf kansen liggen en hoe we ze kunnen benutten. Deze scan voert een boer uit samen met een veldmedewerker van de ANV. Hollands Kroon stelt geld beschikbaar voor het uitvoeren van Erfscans in haar gemeente. Ook vergoeden we 50% van beplanting en materialen zoals nestkasten tot een maximum van € 1.000,-.

Meld u aan
Heeft u een boerenerf in de gemeente Hollands Kroon en wilt u de biodiversiteit stimuleren? Meld u dan aan voor een Erfscan via info@anvhollandsnoorden.nl.

Erfbeplantingstool Hollands Kroon
Meer inspiratie nodig voor biodiverse erven in het buitengebied van Hollands Kroon? Zie ook de Erfbeplantingstool.

Bloeiend Erf - inspiratie-erf

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer