KNMI verbetert komende jaren de weerwaarschuwingen

bliksem

Het klimaat verandert snel. Hierdoor komen weersextremen vaker voor. Het KNMI werkt de komende jaren aan een verfijning van de weerwaarschuwingen. Dit als onderdeel van het Early Warning Centre (EWC), een zogenaamd nationaal waarschuwingsadviescentrum. Hierbij is niet alleen aandacht voor publiekswaarschuwingen, maar vooral ook voor producten voor professionele gebruikers zoals veiligheidsregio’s en waterschappen. Wat gaat er de komende jaren veranderen?

Hittegolven, hevige neerslag en stormen, maar ook aardbevingen en vulkaanas. Door hiervoor eerder en met meer detail naar locatie en tijdstip te waarschuwen en te adviseren en daarbij samen te werken met bijvoorbeeld veiligheidsregio’s kunnen schade en slachtoffers worden voorkomen. Met het Early Warning Centre wil het KNMI een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid en welvaart van Nederland en daarbuiten. 

Eerder
We willen uiteraard zo vroeg mogelijk informatie geven over mogelijk gevaarlijk weer. Onze weerwaarschuwingen worden nu maximaal 48 uur van tevoren uitgegeven. In sommige gevallen kan dit al tot een week vooruit. Zo vermelden we sinds kort als test mogelijke waarschuwingen voor de komende week bij de weersverwachting.

Gedetailleerder
De huidige kleurcodes gelden per provincie. Dit leidt tot waarschuwingen op grote schaal, terwijl er een veel kleiner gebied met het extreme weer te maken kan krijgen. Zo zijn zomerse buien heel lokaal. De komende jaren testen we met professionele gebruikers of hier lokaler voor kan worden gewaarschuwd bijvoorbeeld per veiligheidsregio.

Impact
Bij het verbeteren van onze waarschuwingen ligt de nadruk op impact, dus niet enkel wat het weer gaat zijn maar ook de gevolgen die het weer kan hebben. Gebruikers van weerinformatie vragen steeds vaker wat de gevolgen van het weer zullen zijn, de impact. De mogelijke impact wordt in de toekomst leidend voor het uitgeven van waarschuwingen.  

Handelingsperspectief
Ook geven we adviezen hoe je je kunt voorbereiden op gevaarlijk weer. Hierbij ligt de focus op onder andere de hulpdiensten. Met de kennis en ervaring die we hierbij opdoen willen we ook de waarschuwingen voor het algemeen publiek verbeteren.

Communicatiemiddelen
Alle informatie die het KNMI verzamelt en maakt is openbaar en voor iedereen te gebruiken, bijvoorbeeld in verschillende weerapps. Op dit moment staan onze waarschuwingen op de KNMI-website en in de KNMI app. Waarschuwingen voor code oranje en code rood worden verspreid via de media, Twitter en verschijnen op NOS teletekst (pagina 713). Hierbij spelen ook de commerciële weerbureaus een belangrijke rol. We onderzoeken of we professionele gebruikers via apps specifieker en gepersonaliseerder kunnen bedienen. De komende jaren worden verbeteringen geleidelijk ingevoerd, een aantal daarvan zal ook voor het algemeen publiek beschikbaar worden. 

Kerntaak en samenwerking
Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s op het gebied van weer, klimaat en seismologie terug te dringen en schade en letsel te beperken. Dat is onze wettelijke taak. De nadruk ligt bij het EWC op samenwerking, zowel op nationaal als internationaal niveau, met marktpartijen, kennisinstellingen en mede-overheden. Een voorbeeld van zo’n samenwerking die al veel langer bestaat, is het Nationaal Hitteplan. Het KNMI gaat over het weer en het RIVM over de effecten van dit weer. Naast weer speelt ook klimaat een belangrijke rol, zoals het duiden van extreem weerevents in relatie tot klimaatverandering en de ontwikkeling van het klimaatdashboard .

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer